-->>
การรับเข้าศึกษา
 
 
 

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2557
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งยืนยันการเลือกสาขา ตั้งแต่ วันที่ 10 - 21 เมษายน 2557(16.30น.)
ยืนยันเลือกสาขา
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออกประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 มีนาคม 2557
 
ใบบันทึกคะแนนทดสอบพลศึกษา และว่ายน้ำ สำหรับวิทยาลัยพานิชยนาวี นานาชาติสาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) และวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
Downloadใบบันทึกคะแนน